Tilmelding

Der henvises også til fanen forretningsbetingelser


Tilmelding:
Udfyld tilmeldingsblanket korrekt og send depositum på 50 % af rejsens pris pr. person

Betalingsbetingelser

Ved bestilling tidligere end 8 uger før afrejse betales 50% af rejsens pris ved bestilling.

Senest 8 uger før afrejse betales restbeløbet.

Ved bestilling senere end 8 uger før afrejsen betales rejsens fulde pris ved bestilling.

Endelig afregning for evt.  forudbetalte trofæer m.v. sker efter hjemkomsten, når opgørelsen fra reviret/destinationen foreligger, om der er tale om opkrævning eller tilbagebetaling.

Alle betalinger er netto kontante.

Er restbetalingen ikke indbetalt rettidigt, kan Skotsk Jagtformidling annullere aftalen, og det indbetalte depositum vil være tabt.


Afbestilling

Bestilling af et rejsearrangement hos Skotsk Jagtformidling er bindende.

Hvor intet andet fremgår af tilbudsmateriale eller kontrakter, kan afbestilling, uanset grunden hertil, kun ske efter følgende retningslinjer:

Ved afbestilling tidligere end 8 uger før afrejsedagen tilbagebetales indbetalt depositum på betingelse af, at Skotsk Jagtformidling kan få refunderet betalinger fra sin underleverandør. Skotsk Jagtformidling opkræver dog altid en afbestillingsgebyr på kr. 2.000, - pr. jæger.

Ved afbestilling senere end 8 uger før afrejsen betales rejsens fulde pris.

For ikke jagende ledsagere betales kr. 1.000, -

Der gælder særlige afbestillingsregler for flybilletter, og der hæftes i overensstemmelse med disse regler - allerede udstedte flybilletter kan IKKE refunderes.

Ved afbestilling senere end 8 uger før afrejsedagen, er hele rejsen forfalden til betaling. Hæftelsen omfatter også mindsteprisen på bestilte stk. vildt.

I visse tilfælde er det nødvendigt at booke bestemte revirer fast, hvorved afbestilling er umulig. Tilsvarende gælder, hvor Skotsk Jagtformidling i øvrigt forpligter sig overfor tredjemand for at sikre rejsens gennemførelse.

I sådanne tilfælde vil Skotsk Jagtformidling bestræbe sig på at begrænse kundens tab ved at afsætte rejsen til anden side, men Skotsk Jagtformidling kan ikke holdes ansvarlig, dersom dette ikke lykkes.

FORBEHOLD

Der tages forbehold for prisændringer forårsaget af regeringsindgreb, skatter, afgifter, valutakursudsving, devaluering, udefrakommende prisstigninger eller andre forhold, som Skotsk Jagtformidling er uden indflydelse på.

Jeg optræder som agent for jagtrevirer, opholdssteder, transportselskaber m.m., og er uden ansvar for ændringer m.v. som følge af aftalebrud, vejrlig eller andre forhold som jeg ingen indflydelse har på. Der tages også forbehold for trykfejl i tilbud / beskrivende materiale og evt. faktura.

 

Våbentilladelse/Firearm

Skotsk Jagtformidling sørger for fremskaffelse af de fornødne våbentilladelser, det er dog et krav at man er besiddelse af jagttegn og riffeltilladelse. I flere tilfælde er det muligt at leje riffel på reviret.

Til Storbritannien kræves en såkaldt ”firearm certificat”. Det gælder både til riffel og haglbøsse, ekspeditionstiden er op til 6 uger. Til denne tilladelse, som jeg sørger for, skal bruges 1) kopi af gyldige jagttegn 2) kopi af gyldig riffeltilladelse 3) original gyldig EU våben pas. Vær opmærksom på udløbsdatoen for dit pas.

Ifølge Schengen-aftalen skal man ved indførelse af våben indenfor EU være i besiddelse af et gyldigt våben pas. Det er klienternes eget ansvar at kontrollere, at de papirer de modtager fra Skotsk Jagtformidling er udfyldt korrekt. Være særlig opmærksom på voucher og våbentilladelser (firearm), at numrene på dit våben er i overensstemmelse med det der er påført i tilladelsen

Våbentilladelse koster kr. 500,- for hver ekstra våben.